Časopis Švermováček listopad – prosinec 2023

Členské příspěvky pro rok 2024 zveřejníme koncem listopadu na webových stránkách Švermováček po rozhodnutí Krajské rady a Ústředí Pionýra

Všichni členové platí stejnou částku, příspěvky výhradně zasílat na účet

č. účtu: 385471339/0800

do poznámky napište jméno a příjmení, za koho hradíte členské příspěvky. Pokud hradíte za více lidí, pošlete celou částku a do poznámky napište jména.

Termín pro zaplacení je: 1. prosinec 2023 – 10. ledna 2024

Všichni členové, kteří budou platit členské příspěvky, musí vyplnit též Registrační list člena (jsou v něm ošetřeny osobní údaje podle zákona O osobních údajích). Lze posílat na email alenasefflova@seznam.cz

Registrační list je ke stažení na webových stránkách. Registrační list je platný pouze 1 rok.

Zaplacení příspěvku Vám vyznačíme do pionýrského průkazu, pokud ho odevzdáte. Kdo průkaz nemá a chce ho vystavit, musí odevzdat společně s příspěvky (nebo kdykoliv později) fotografii rozměrů 3,5 x 4 cm. Průkaz mu potom vystavíme.

 

 

Oddíly:

Oddíl Švermováček, je aktivní  Schůzka každý pátek od 14 do 15, aby děti stihly jiné kroužky a odchody z družiny v 15 hodin.

Sledovat nás můžete na Facebooku – Švermováček. Dáváme tam informace a fotografie.

 

Akce

 16.11. 2023 Lampiónový průvod od 17 hodin od školy v Hnidousích, Tradiční cesta se světýlky.

1.12. kino dle nabídky – upřesníme později

8,12. 2023 pátek Mikuláš – tělocvična školy od 17 hodin do 18 hodin. S sebou přezuvky. Vstupné Pionýři zdarma, ostatní 50,-Kč.

Nadílka bude. Budeme hrát hry a tančit a pak nás navštíví Mikuláš a jeho parta.

9.12. sobota Advent na Křivoklátě objednaným autobusem cena za autobus 150,- členové 200,- nečlenové. Vstupné na hrad si hradí každý sám. Odjez od Křivoklátu 13:00

Odjezd v 9 hodin z Havlíčkova náměstí ve Švermově

Příjezd cca 14 hodin na náměstí  Pouze s rodiči.

15.12. 2023 – od 14 do 15:30 poslední schůzka v roce 2023, krmení zvířátek v lese, čaj v klubovně vánoční pohoštění.

 

 

Přihlášky na tábory budou na webu 2. 1. 2023 v 10:00

 

 

Přejeme všem pevné zdraví, hodně optimismu a sil do dalších dní.

Pokud možno klidné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2024

Přejí všichni vedoucí skupiny.

 

 

 

23,12. Betlémské světlo od 17 hodin do 18 hodin