Časopis Švermováček září – říjen 2023

Pionýrské tábory

Poděkování patří všem vedoucím, instruktorům, zdravotnicím, kuchařkám, hospodářkám, zásobovačům, programovým vedoucím, hlavním vedoucím i dalším, kteří se na zdárném průběhu táborů podíleli. Nejenom za perfektní program, ale i za práce na zlepšení základny. Například pokácení túje, odvoz odpadu na skládku, výměna umyvadla, výměna kotle v kuchyni  a spousta drobných oprav, které se k mému uchu nedostaly, nebo jsem zapomněla. Letos již všechno bylo ve starých kolejí, jeli jsme autobusem na tábor i zpět, děti myly nádobí atd.

Pionýrské oddíly a volnočasové kluby

oddíl Švermováček v pátek od 14 do 15 hodin, sraz u Domu dětí ve Švermově,

vedoucí: Alena Šefflová

Setkání Pionýrů středočeského kraje v Nižboru 22. 9. – 24. 9. 2023

Přihlásit se nejpozději do 8. 9. – musíme se přihlásit. Setkání je zadarmo

Návratka na setkání

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………

Třída:

Datum…………………………. Podpis rodičů………………………………………….

—————————————————————————————————————–

Odevzdat do 8. 9. 2023

Pátek 13. 10. 2023 – první schůzka Švermováčku od 14:00 do 15:00 hodin.

Sraz u Domu dětí ve Švermově. Většina schůzek bude probíhat venku.

Akce září – říjen

Středa 13. 9. kolektiv od 18 hodin v Sokolovně

Z každého běhu 3-4 vedoucí. Zhodnocení táborů a příprava rozlučkové akce v červnu 2024 na Mrtníku. Účast nutná. Domluvíme se na tvůrčí skupině, která se bude podílet na přípravě akce „ 25 let s Vámi“. Nahlásit se do 11. 9. Alena Šefflová

27. 9. 2023 – Pionýrské posvícení, od 14 do 15 hodin na zahradě družiny

6. 10. 2023 vzpomínkový pobyt na Mrtníku pro vedoucí a jejich rodiny na uctění památky již zesnulých vedoucích.

Nahlásit se do 5. 10. Alena Šefflová

25. 10. -29 10. 2023 Podzimní prázdniny na Mrtníku

Příjezd středa 25. 9. 2023 od 18 hodin, doprava vlastní

Odjezd v neděli 29. 10. 2023. do 10 hodin, doprava vlastní

Cena: pro členy Pionýra 800,- Kč, ostatní 1000,- Kč

Strava zajištěna od čtvrtka snídaně do neděle snídaně

S sebou prostěradlo, spacák, hygienické potřeby, věci osobní potřeby

Víkend je určen pro samotné děti. Prosím nahlaste se Aleně Šefflové do 22. 10. 2023, závazně, e-mail: alenasefflova@seznam.cz, telefon 724 735 598

Návratka na podzimování

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………

Bydliště…………………………………………………………………………………….

Datum narození…………………………………………………………………………….

Pionýr      ano             ne

Datum…………………………. Podpis rodičů………………………………………….

Nehodící se škrtněte

neškrtat